Виконання ст.30

Статут закладу дошкільної освіти

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт завідувача Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської міської ради за 2023/2024 навчальний рік

Презентація звіту завідувача ЗДО № 9 «Світлячок» за 2023/2024 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти у 2023/2024 н.р.

Річний звіт керівника за 2022-2023 навчальний рік

Протокол загальних зборів колективу 2023 рік

Річний звіт про роботу Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської міської ради в 2022-2023 навчальному році

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувачів освіти

Протидія булінгу

Кошторис

Кошторис на 2023 рік

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація, про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Положення про академічну доброчесність в Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської міської ради

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської міської ради