Виконання ст.30

Статут закладу дошкільної освіти

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувачів освіти

Протидія булінгу

Кошторис

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Інформація про кошти, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством

Інформація, про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості