Шановні відвідувачі сайту, батьки!

У вас є можливість детальніше ознайомитись з документом, за яким навчають та виховують ваших дітей в садочку. Назва Програми починається займенником «Я», що підкреслює виняткову роль власної активності дитини в особистісному ставленні й водночас важливість гармонії індивідуального та колективного «Я». Програма пропонує збалансувати індивідуальні та соціальні інтереси зростаючої особистості, налаштувати на дійове й гармонійне поєднання «Я» і «Світу».

Програма є важливим орієнтиром для самостійних, виважених, доцільних у кожному конкретному випадку дій вихователя, а не приписувачем покрокових дій або зведенням жорстких та обов’язкових правил. Це — програма відкритого типу, оскільки залишає науковцям і педагогам можливість подальшої розробки варіативної частини змісту, створення регіональних та авторських програм даного напряму, врахування культурних особливостей та індивідуального досвіду дошкільника. Базова програма апелює до педагога не лише як до наставника і вихователя, але й як до людини, яка протягом певного часу проживає спільне з дитиною життя, здійснює догляд за її душевним станом, відповідає за екологію її особистості, забезпечує почуття рівноваги й безпеки, комфорту і затишку.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ «Я У СВІТІ»

Розвинути в дошкільника:

базові якості: самостійність, працелюбність, людяність, спостережливість, розсудливість, креативність;

різні форми активності: фізичну, емоційно-ціннісну, соціально-моральну, пізнавальну, мовленнєву, художню, креативну;

оптимальні для віку моделі основних видів діяльності: сюжетно-рольової гри, предметно-практичної діяльності, спілкування, навчальної діяльності.