Права і обов`язки батьків

Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:

› обирати ЗДО та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

› обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЗДО;

› звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання, навчання та лікування своїх дітей;

› захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

› брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти;

› вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб закладу та можливостей батьків на покращення  харчування, навчально-виховного процесу, забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

       Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов`язані:

› виховувати у дітей любов до своєї держави, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля;

› забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми;

› постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

› приводити дитину в дошкільний заклад чистою і охайною;

› забезпечити дитину одягом та взуттям для проведення занять фізкультурою та музикою;

› з метою охорони життя і здоров’я дітей не давати з собою в дошкіл ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети;

› особисто передавати дитину вихователю та забирати її з ЗДО у вихователя не пізніше 18.00, не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям;

› приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам у стані алкогольного сп’яніння вихователь має право дитину не віддавати;

› не палити на території закладу дошкільної освіти;

› не заїжджати власним транспортом на територію ЗДО;

› попереджувати конфліктні ситуації з працівниками закладу та іншими батьками або особами, які їх замінюють;

› не допускати нетактовної поведінки з дітьми, вихователями групи та іншими працівниками закладу;

› щомісяця, не пізніше 10-ого числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в ЗДО в банківські установи міста;

› до 8.30 повідомляти медсестру або вихователів закладу про причини відсутності дитини по телефону або особисто;

› дитина, яка не відвідувала заклад 3 і більше днів повинна мати довідку від лікаря;

› дотримуватись режиму дня дитини в ЗДО і вдома;

› сприяти вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок і спільно з ЗДО проводити цю роботу;

› сприяти вихованню у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і виховувати дитину у атмосфері здорового способу життя.