Кабінет спеціалістів

СІМ ОСНОВНИХ ЛІНІЙ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА

Креативна лінія

Головне завдання — збагачувати досвід дитини; надавати їй можливість самовизначатися, проявляти творчу ініціативу, здійснювати самостійні вибори, приймати власні рішення. Підтримувати прагнення робити по-своєму; схвалювати спроби дошкільника діяти самостійно, конструктивно, проявляти допитливість, сміливість, гнучкість, визначеність позиції.

Соціально-моральна лінія

Вона спрямована на розвиток у дитини соціальних емоцій та мотивів (співчуття, співрадості, бажання допомогти..). Діти мають відстоювати власні інтереси, відчувати потребу в спілкуванні з однолітками, налагоджувати взаємодію, вміти підтримувати діалог, вести бесіду. Треба допомагати дитині посісти належне місце в спілкуванні однолітків.

Емоційно-ціннісний розвиток

Ця лінія передбачає збагачення внутрішнього світу дитини позитивними емоціями, насичення її життя приємними враженнями. Треба забезпечити емоційне благополуччя дошкільника;розширити та поглибити його уявлення про людські переживання. Лінія передбачає засвоєння дитиною емоційних еталонів взаємин з різними людьми (рідними, знайомими, чужими); спонукання бути приємною тим, хто нас оточує; навчання адекватного реагування на успіх — неуспіх у діяльності. Виховання самоповаги, вміння об’єктивно сприймати негативні оцінки та критичні зауваження на свою адресу.

Художньо-естетична лінія спрямована на розвиток здатності передавати свої життєві враження засобами образотворчого, музичного, літературного, театрального мистецтв.

Пізнавальна лінія пов’язана з відкриттям нового, з розв’язанням життєвих проблем, встановленням сутності явищ та причинно-наслідкових залежностей, з розширенням та поглибленням інформації.

Мовленнєва лінія передбачає формування вміння встановлювати мовленнєву взаємодію, грамотно будувати й висловлювати свої думки, підтримувати діалог.

Фізична лінія має на меті зміцнення здоров’я, підвищення рухової активності, ознайомлення з будовою тіла людини, її зовнішністю, роботою організму.