Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

Розроблена відповідно до базового компонента дошкільної освіти і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту дошкільної освіти.